Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

Phương án phân chia không gian nhà shophouse 6x15m
TYPOLOGY_SH_2
Sơ đồ công năng shophouse
TYPOLOGY_SH_3
Phương án chia mặt bằng biệt thự đơn lập 11x18m
TYPOLOGY_DV3
TYPOLOGY_DV_1
Sơ đồ công năng shophouse
TYPOLOGY_SH_1
Mặt bằng phương án biệt thự song lập
TYPOLOGY_SDV_2
  • 1
  • 2