Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

Phối cảnh shophouse phong cách đương đại

SH_Contemporary_2

SH_Contemporary_op2_V1 SH_Contemporary_op2_V2 SH_Contemporary_op2_V3 More styles with layout project type: Shophouse Style Contemporary DIMENSION 6x15m Total floorS 5 Total BED ROOMS 2+1 ELEVATOR 450KG Add to Cart

Mặt tiền nhà shophouse phong cách tân cổ điển

SH_NeoClassic

SH_Neoclassic_op2_V1 SH_Neoclassic_op2_V2 SH_Neoclassic_op2_V3 More styles with layout project type: Shophouse Style Contemporary DIMENSION 6x15m Total floorS 5 Total BED ROOMS 2+1 ELEVATOR 450KG Add to Cart

Mặt tiền nhà shophouse phong cách tân cổ điển

SH_France

SH_classic_op2_V1 SH_classic_op2_V2 SH_classic_op2_V3 More styles with layout project type: Shophouse Style Contemporary DIMENSION 6x15m Total floorS 5 Total BED ROOMS 2+1 ELEVATOR 450KG Add to Cart

Mặt tiền nhà shophouse phong cách Champa

SH_Champa

SH_Champa_op2_V1 SH_Champa_op2_V2 SH_Champa_op2_V3 More styles with layout project type: Shophouse Style Contemporary DIMENSION 6x15m Total floorS 5 Total BED ROOMS 2+1 ELEVATOR 450KG Add to Cart

Mặt tiền nhà shophouse phong cách Artdeco

SH_Art Deco

SH_Artdeco_V1 SH_Artdeco_V2 SH_Artdeco_V3 More styles with layout project type: Shophouse Style Contemporary DIMENSION 6x15m Total floorS 5 Total BED ROOMS 2+1 ELEVATOR 450KG Add to Cart

Mặt tiền nhà shophouse phong cách Santorini

SH_Santorini

SH_Santorini_op2_V1 SH_Santorini_op2_V1 SH_Santorini_op2_V1 More styles with layout project type: Shophouse Style Contemporary DIMENSION 6x15m Total floorS 5 Total BED ROOMS 2+1 ELEVATOR 450KG Add to Cart

Mặt tiền nhà shophouse phong cách Hội An

SH_Hoi An – Kiến trúc Hội An

SH_HoiAn_op2_V1 SH_HoiAn_op2_V2 SH_HoiAn_op2_V3 More styles with layout project type: Shophouse Style Contemporary DIMENSION 6x15m Total floorS 5 Total BED ROOMS 2+1 ELEVATOR 450KG Add to Cart