Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

Phương án chia mặt bằng biệt thự đơn lập 11x18m
DV - LAYOUT 01

1.Site area/ Diện tích khu đất : 198m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 11x18m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất : 45%
4.Area/ Diện tích : 1F: 82m2 | 2F: 79m2 | 3F: 51m2
5.Parking/ Vị trí đỗ xe : Outdoor
6.Elevator/ Thang máy : none
7.Bedroom/ phòng ngủ : 2+1

Phương án chia mặt bằng biệt thự đơn lập 11x18m
DV - LAYOUT 02

1.Site area/ Diện tích khu đất : 198m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 11x18m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất : 45%
4.Area/ Diện tích : 1F: 87m2 | 2F: 82m2 | 3F: 58m2
5.Parking/ Vị trí đỗ xe : Indoor
6.Elevator/ Thang máy : none
7.Bedroom/ phòng ngủ : 3+2

Phương án chia mặt bằng biệt thự đơn lập 11x18m
DV - LAYOUT 03

1.Site area/ Diện tích khu đất : 198m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 11x18m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất : 45%
4.Area/ Diện tích : 1F: 82m2 | 2F: 79m2 | 3F: 65m2
5.Parking/ Vị trí đỗ xe : Outdoor
6.Elevator/ Thang máy : 450kg
7.Bedroom/ phòng ngủ : 2+1