Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

Mặt bằng phương án biệt thự song lập
SDV - LAYOUT 01

1.Site area/ Diện tích khu đất : 144m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 8x18m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất : 60%
4.Area/ Diện tích : 1F: 74m2 | 2F: 74m2 | 3F: 55m2
5.Parking/ Vị trí đỗ xe : Outdoor
6.Elevator/ Thang máy : none
7.Bedroom/ phòng ngủ : 2+1

Mặt bằng phương án biệt thự song lập
SDV - LAYOUT 02A

1.Site area/ Diện tích khu đất : 144m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 8x18m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất : 60%
4.Area/ Diện tích : 1F: 74m2 | 2F: 74m2 | 3F: 45m2
5.Parking/ Vị trí đỗ xe : Outdoor
6.Elevator/ Thang máy : none
7.Bedroom/ phòng ngủ : 2

Mặt bằng phương án biệt thự song lập
SDV - LAYOUT 02B

Different layout 2A at balcony 2F | Khác cách bố trí 2A tại vị trí ban công tầng 2