Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

Sơ đồ công năng shophouse
SH - LAYOUT 01

1.Site area/ Diện tích khu đất : 90m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 6x15m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất :90%
4.Area/ Diện tích : BF:90m2 |1F: 81m2 | 2F: 81m2 | 3F: 81m2 | 4F: 81m2 | 5F: 81m2
4.Parking/ Vị trí đỗ xe : Basement | Tầng hầm
5.Elevator/ Thang máy : 450kg

Phương án phân chia không gian nhà shophouse 6x15m
SH - LAYOUT 02

1.Site area/ Diện tích khu đất : 90m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 6x15m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất :90%
4.Area/ Diện tích : 1F: 81m2 | 2F: 81m2 | 3F: 81m2 | 4F: 81m2 | 5F: 81m2
4.Parking/ Vị trí đỗ xe : none
5.Elevator/ Thang máy : 450kg

Sơ đồ công năng shophouse
SH - LAYOUT 03

1.Site area/ Diện tích khu đất : 90m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 6x15m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất :90%
4.Area/ Diện tích : BF:90m2 |1F: 81m2 | 2F: 81m2 | 3F: 81m2 | 4F: 81m2 | 5F: 81m2
4.Parking/ Vị trí đỗ xe : Basement
5.Elevator/ Thang máy : 450kg