Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

3. BIỆT THỰ SONG LẬP

Mặt bằng phương án biệt thự song lập

MẶT BẰNG KIỂU 01

Biệt thự song lập có gara nửa trong nhà nửa ngoài trời ( do diện tích xây dựng nhỏ nên không thể để trong nhà)
1.Site area/ Diện tích khu đất : 144m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 8x18m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất : 60%
4.Area/ Diện tích : 1F: 74m2 | 2F: 74m2 | 3F: 55m2
5.Parking/ Vị trí đỗ xe : Outdoor
6.Elevator/ Thang máy : none
7.Bedroom/ phòng ngủ : 2+1

Mặt bằng phương án biệt thự song lập

MẶT BẰNG KIỂU 02​

Biệt thự song lập có gara ở ngoài trời ( do diện tích xây dựng nhỏ nên không thể để trong nhà)
1.Site area/ Diện tích khu đất : 144m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 8x18m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất : 60%
4.Area/ Diện tích : 1F: 74m2 | 2F: 74m2 | 3F: 45m2
5.Parking/ Vị trí đỗ xe : Outdoor
6.Elevator/ Thang máy : none
7.Bedroom/ phòng ngủ : 2

Mặt bằng phương án biệt thự song lập

MẶT BẰNG KIỂU 02B

Different layout 2A at balcony 2F | Khác cách bố trí 2A tại vị trí ban công tầng 2