Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

2. NHÀ LIỀN KỀ

Sơ đồ công năng nhà liền kề

KIỂU MẶT BẰNG 01

Mặt bằng nhà liền kề có trục thang giữa nhà chia đôi 2 phòng độc lập. Sử dụng thang bộ quấn quanh thang máy nên cầu thang sẽ bị tối, đây là mặt bằng ít được sử dụng nhất vì thiếu tính linh hoạt.
1.Site area/ Diện tích khu đất : 90m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 6x15m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất : 90%
4.Area/ Diện tích : 1F: 81m2 | 2F: 81m2 | 3F: 81m2 | 4F: 81m2 | 5F: 81m2
4.Parking/ Vị trí đỗ xe : Basement
5.Elevator/ Thang máy : 450kg

Sơ đồ công năng nhà liền kề

KIỂU MẶT BẰNG 02

Mặt bằng nhà liền kề có trục thang ở bên hông nhà, được sử dụng khi độ rộng mặt tiền nhà lớn hơn hoặc bằng 6m, mặt bằng này dễ cải tạo thành nhà kinh doanh khi cần.
1.Site area/ Diện tích khu đất : 90m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 6x15m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất : 90%
4.Area/ Diện tích : 1F: 81m2 | 2F: 81m2 | 3F: 81m2 | 4F: 81m2 | 5F: 81m2
4.Parking/ Vị trí đỗ xe : 1F (30m2)
5.Elevator/ Thang máy : 450kg

Sơ đồ công năng nhà liền kề

NHÀ LIỀN KỀ - KIỂU MẶT BẰNG 03

Mặt bằng nhà liền kề có trục thang giữa nhà chia đôi 2 phòng độc lập, giống kiểu 01 nhưng thang máy được để bên hông nên không gian các phòng sinh hoạt chung được liền mạch không bị cắt nhỏ. Đây là kiểu cơ bản hay được sử dụng nhất.
1.Site area/ Diện tích khu đất : 90m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 6x15m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất : 90%
4.Area/ Diện tích : 1F: 81m2 | 2F: 81m2 | 3F: 81m2 | 4F: 81m2 | 5F: 81m2
4.Parking/ Vị trí đỗ xe : 1F (45m2)
5.Elevator/ Thang máy : 450kg