Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

1. NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

Sơ đồ công năng shophouse

MẶT BẰNG KIỂU 1

Mặt bằng nhà phố thương mại có trục thang cuối nhà và có tầng hầm để tận dụng tối đa diện tích kinh doanh tầng 1 và có lối đi riêng cho các tầng trên khi đi qua tầng hầm.

1.Site area/ Diện tích khu đất : 90m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 6x15m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất :90%
4.Area/ Diện tích : BF:90m2 |1F: 81m2 | 2F: 81m2 | 3F: 81m2 | 4F: 81m2 | 5F: 81m2
4.Parking/ Vị trí đỗ xe : Basement | Tầng hầm
5.Elevator/ Thang máy : 450kg

Phương án phân chia không gian nhà shophouse 6x15m

MẶT BẰNG KIỂU 2

Mặt bằng nhà phố thương mại kiểu 2 không có tầng hầm nhưng có lối đi riêng lên các tầng trên bên hông nhà. Tận dụng tối đa tiếp cận thân thiện ( không chênh cốt quá cao như có tầng hầm) để kinh doanh tầng 1 và 2
1.Site area/ Diện tích khu đất : 90m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 6x15m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất :90%
4.Area/ Diện tích : 1F: 81m2 | 2F: 81m2 | 3F: 81m2 | 4F: 81m2 | 5F: 81m2
4.Parking/ Vị trí đỗ xe : none
5.Elevator/ Thang máy : 450kg

Sơ đồ công năng shophouse

MẶT BẰNG KIỂU 3

Mặt bằng nhà phố thương mại có trục thang bên hông nhà và có tầng hầm để tận dụng tối đa diện tích kinh doanh tầng 1 và có lối đi riêng cho các tầng trên khi đi qua tầng hầm.
1.Site area/ Diện tích khu đất : 90m2
2.Site dimension/ kích thước khu đất : 6x15m
3.Land use factor/ Hệ số sử dụng đất :90%
4.Area/ Diện tích : BF:90m2 |1F: 81m2 | 2F: 81m2 | 3F: 81m2 | 4F: 81m2 | 5F: 81m2
4.Parking/ Vị trí đỗ xe : Basement
5.Elevator/ Thang máy : 450kg