Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

THIẾT KẾ VÀ CẢI TẠO NHÀ LOTUS - HOUSE

Diện tích khu đất xây mới: 60m2

Diện tích khu đất cải tạo nhà cũ: 60m2

Địa điểm xây dựng: Hà Đông- Hà Nội.

Sơ đồ không gian nhà kết hợp nhà mới và nhà cũ
Mặt bằng tầng 1 cải tạo và xây mới
Mặt bằng tầng 2 cải tạo và xây mới
Mặt bằng tầng 4 cải tạo và xây mới
Mặt bằng tầng 4 cải tạo và xây mới
phối cảnh lối vào nhà