Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

Các cách tránh nắng hướng chính tây

Phân tích bóng đổ và gió + giải pháp che nắng

Đây là những phân tích cơ bản để phục vụ cho việc thiết kế kiến trúc. 

Định hướng ngôi nhà của bạn để tận dụng tốt nhất ánh nắng và gió. 

Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn.

Tôi cho phép sử dụng hình ảnh của video để đưa vào bản trình bày của bạn. 

Xem các hướng dẫn khác tại kênh của tôi: 

 https://youtube.com/playlist?list=PLSntZnxktb4sq1bXJg5VN2FgKyCau0NtV #febhouse 

 

Đông Nam - Phân tích bóng và gió + giải pháp che nắng

Đông - Phân tích bóng và gió + giải pháp che nắng

Tây Bắc - Phân tích bóng và gió + giải pháp che nắng

Đông Bắc - Phân tích bóng và gió + giải pháp che nắng

Tây - Phân tích bóng và gió + giải pháp che nắng

Phía Nam - Phân tích bóng và gió + giải pháp che nắng

Tây Nam - Phân tích bóng và gió + giải pháp che nắng

Hướng Bắc - Phân tích bóng và gió + giải pháp che nắng

#optimum building 

#architectural 

#shadowsandwinds 

#greenarchitecture 

#greendesign 

#kientrucxanh 

#kientruc 

#kientrucbenvung 

#sunpath 

#wind

admin